10 Jul
10Jul

אלכימיה רוחנית היא הבשורה של הממד החמישי.  

למעשה, זוהי תפיסת חיים שבאה לומר : אינך קורבן של הנסיבות. ביכולתך לפעול למען יצירת המציאות הנעלה ביותר. אינך חסר אונים. הנך בעל יכולת שיתוף פעולה עם הספירות הגבוהות, הבריאה והיקום במימוש והגשמה של מסע חייך.  

אלכימיה נלמדת מידי שנה.  להבדיל מן הלמידה הלינארית של הממד השלישי – שנה א', שנה ב', שנה ג'.... האלכימיה רוחנית רב ממדית פועלת בשיטת הספירלה. תמיד יש לנו מה ללמוד ובכל שנה יילמדו תחומי דעת שונים מתוך האלכימיה רוחנית רב ממדית . זוהי למידה המשכית, רציפה ועקבית.  אפשר ללמוד שנה אחת או יותר. אפשר להתחיל ללמוד ולחזור שוב. הלמידה נעשית באופן מעגלי ומותאם לאנרגיה הקבוצתית – כל הפרטים המרכיבים את הקבוצה נושאים חתימה אנרגטית וביחד , נוצרת חתימה אנרגטית קבוצתית שמנחה את תהליך הלמידה, הפעלה הטמעה. 

אלכימיה רוחנית רב ממדית מסייעת לנו לעשות קפיצות תודעתיות, לייצר שינויים בפלנטות של החומר ולחיות בויברציה גבוהה של קיום – בתודעת שמחה, שפע ורווחה גבוהה.   

מבנה מפגשי הלמידה 30  מפגשים ללמידה, הפעלה והטמעה של האלכימיה הרוחנית הרב- ממדית יתקיימו בימי רביעי בין השעות 18:00-22:00 החל מאוקטובר 2022 ועד יוני 2023  ויכללו גם: טקס ריפוי לחיזוק והעלאת התדר וחיבור לקהילה הסובבת ומסע חניכה במדבר. 

בתאריך 29.6 התקיים מפגש פתוח על לימודי האלכימיה - ניתן לצפות בו כאן

הרשמה מוקדמת בהנחה עד תאריך 8.9.22. ניתן לקבל פרטים נוספים בכתיבה למייל plaotidanhadli@gmail.com 

אתר זה נבנה באמצעות