10 Jul
10Jul


אנו כבני אנוש, אסופה של תדרים המתבטאים ברמה הגופנית, ברמה הנפשית וברמה הרוחנית ומשועבדים לקארמה שלנו, לשושלת הבין-דורית ול- ירח, שמש וכוכבים שבשמיים.

כשאנו מתעוררים , נרצה להתחיל להפוך מודעים להקשרים של השושלת הבין דורית שלנו. 

ברמת קיום גבוהה, אנו בוחרים בהורים שלנו, בילדים שלנו , באחים שלנו, בבני הזוג שלנו. 

אנו בוחרים בהם על מנת לעבור את שיעורי הנשמה שלנו.   

טרם ההתעוררות שלנו, אנו נמצאים בטשטוש כוונה הגורם לנו להזדהות יתר עם הגֵנים וההתנהגויות הנמצאים בDNA הקשורים בשושלת הבין דורית. לרוב, נרצה להתחיל משם כשנעבור התעוררות.  בחרנו להגיע למשפחה ספציפית על מנת ללמוד משהו,  וכשהלמידה מסתיימת – נתחיל בניקוי התדרים של אותה שושלת בין דורית: קורבנות, האשמה, חוויות אשמה, חרדת נטישה, פחד מוות, אהבה עם תנאים,  פנטזיית הצלה, סבל, בושה, תוקפנות, שקר, מסיכות, היאחזויות בחומר, בורות.

 כל אלה הם תדרים שהם חלק בלתי נפרד מן הDNA שלנו שנתקבלו כתוצאה מהשתייכותנו לשושלת הבין דורית.   בו זמנית, אנשים שבאו להדריך ולהורות, יכולים לאסוף במודעות את התדרים הרכים, נעימים ומאפשרים הקיימים בתוך אותה שושלת בין דורית כמו למשל: היכולת לרפא, האהבה, השמחה, המשמעות, הרוחניות, הכתיבה, הענווה, הצניעות וכו' ולהכיר בהם בתוכנו. המודעות לכל התדרים הקיימים בשושלת הבין דורית מסייעים לנו להתחיל לבחור מה נרצה לשחרר, לנקות ולמוסס בהודיה ובו זמנית מה נרצה להשאיר, לחזק, להעצים ולהרחיב.  

 שער האריה שמתחיל להתהוות כבר מן ה26.7 ומביא איתו רוח חזקה של אהבה, נוכחות עצומה של הדרכות והויות מוארות במרחב מעוררים בנו את הצורך לנקות ולרפא את עצמנו, מה שישפיע גם על בני המשפחה שלנו.   

ובינר בעל 3 חלקים יתקיים בימי שלישי – 26.7, 2.8, 9.8   ויכלול תהליכים לריפוי השושלת הבין דורית : ניקוי צללים מהשושלת הבין הדורית,  ריפוי הדיאנאיי מחוית סבל וקורבנות ונסירה של התדר הישן וכינון תדר חדש בשושלת המשפחתית.  לכל שיעור יתלווה שיעור תודעה ותהליך אנרגטי מתומסר. המפגשים יתקיימו באמצעות הזום – 19:00-21:00  עלות: 199 ש"ח לכל המפגשים. תיפתח קבוצת ואטסאפ לצורך התהליכים, העברת הקלטות ותמיכה במסרים. 

להרשמה - 0507467550 

אתר זה נבנה באמצעות