אנרגיה ותודעה

 
אנו הרבה יותר מהגופים הפיסיים שאנו מכירים. 
אנו מורכבים משכבות שונות של קיום – כל שכבה מכילה למעשה אנרגיה ותודעה.
אנו הננו תודעה גבוהה ממש כפי שאנו גם התודעה היומיומית שלנו . 
הניצוץ האלוהי הפנימי שלנו קיים במקום בו שורה תודעה גבוהה. 
לא מספיק להתחבר לתודעה הגבוהה שלנו, אלא חשוב להתנסות בה. כשאנו באמת מתנסים בה אנו פתאום קולטים כמה היא איתנו כל הזמן ואז אין בנו אף ממד של הפתעה. 
אנו מבינים באותו הרגע ממש כי זהו ממד גבוה שאנו יכולים לחזור אליו ולהתנסות בו שוב ושוב לשם צמיחה והתפתחות אישית. 
שם, במקום הזה , מתחברת גם ההילה שלנו.  היא האמצעי דרכו יורדים הדחפים היצירתיים מן המציאות הגבוהה של התודעה אל המציאות הפיסית. אנו יכולים ממש להיעזר בשדות הללו של 
ההילה על מנת להשיב תודעתנו כלפי מעלה, דרך השכבות השונות, ולהגיע אף אל הניצוץ האלוהי.

ההילה עצמה היא הרבה יותר מאמצעי או שדה.  היא למעשה החיים עצמם . כל אחת משכבות ההילה היא ממש גוף חי, אמיתי ומתפקד , ממש כמו הגוף הפיסי שלנו. בעין הרגילה שלנו 
איננו יכולים לראות אותן, את אותן השכבות, אך אם נלמד לעצום עיניים, אז נוכל להתחיל לראות :)להרגיש. לחוש. להבין. לקלוט. 
כל גוף בהילה קיים. הוא מתקיים עם מציאות מודעת, הדומה מאד למציאות הפיסית אותה אנו מכירים ושונה במובנים אחרים.  זה כאילו אנו חיים ביותר מעולם אחד בו זמנית. כבר קראו לכך האדם "הרב ממדי" ולזו בדיוק הכוונה. עולמות אלו קשורים הדדית ומתקיימים כשהם שרויים באותו המרחב שדרכו אנו חווים את המציאות הפיסית שלנו. 

הבעיה מתחילה כשאנו מזדהים עם מציאות אחת חד גונית, היא המציאות הפיסית. אנו לא מתרחבים ולא מנסים אפילו לבדוק אילו שדות נוספים קיימים כחלק מהמרחב האנושי שדרכו אנו פועלים ופועמים עם המציאויות הרבות. 

ביטויי התודעה ברמות השונות של ההילה הולכים כדלקמן: 

רמה             ,            ביטוי של תודעה     ,     הצהרה של תודעה

רמה 7: קתרית,          מושגים גבוהים,           "אני יודע. אני קיים ". 
רמה 6: שמיימית          תחושות גבוהות    " אני אוהב אהבה חובקת כל "
רמה 5: תבנית אתרית   רצון גבוה             "אני מפעיל את רצוני "
רמה 4: אסטרלית        רגשות אני-אתה       "אני אוהב את האנושות" 
רמה 3: שכלית            חשיבה                   "אני חושב." 
רמה 2: רגשית            רגשות אישיים          "אני חש רגשית. "
רמה 1: אתרית          תחושה פיסית             "אני חש פיסית." 
רמה פיסית                תפקוד פיסי          "אני קיים. אני הולך ומתהווה." 
(נכתב בהשראת הספר "ידי אור" מאת ברברה אן ברנן . הטבלה מתוך הספר, עמוד 136  פרק 15) הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות