תדר המלאך - תכנית חניכה קבוצתית בימי שער אנרגטי תשפ"א


תדר המלאך - תכנית חניכה קבוצתית בימי שער אנרגטי תשפ"א


מהי תכנית המלאכים? 

תכנית בעלת 12 הפעלות אנרגטיות  , המחברות את גוף האור לממד החמישי - שבו מתקיימים, מתממשים, והווים תדרי בריאה 

והתגשמות תדר מלאך.  

תדר המלאך הוא תדר השליח שבא להגשים את עצמו בגוף , על מנת לסייע לאנושות.  

ההפעלות מתקיימות בימי שער  במהלך השנה 2020-2021 .  

ההפעלות יתרחשו במקומות עם חוזקה אנרגטית , מקומות שנפתחו לצורך הזה , חלקם על אדמה מקודשת.  

כל תדר מפעיל יסייע לנו באיכויותיו של הממד החמישי , יטמיע בנו  אותם , ויחבר אותנו לאור המשותף של הבריאה.

זהו מסע חניכה אישי וקולקטיבי רב-עוצמה, המתאים להילרים, מרפאים, מתקשרים, אנשי רוח, או כאלה הנמצאים בנתיב הרוחני 

הרב-ממדי. 

לפרטים נוספים 

אתר זה נבנה באמצעות